Valdemar Atterdag – Danmarks største konge

Da dronning Eufemia fødte Christoffer II’s og sin søn, nok i år 1321, stod det ikke umiddelbart skrevet over drengebarnets vugge, at han skulle blive Danmarks mest betydningsfulde regent nogensinde. Kun Valdemar Atterdags egen datter, Margrete, kan gøre krav på at ligge tæt på sin far i storhed.

Danmarks og Valdemar Atterdags (tilnavnet er af langt senere oprindelse) forgængere havde mildt sagt ikke haft heldige regeringsførelser. Ved fortsat låntagning hos især rige holstenere var det danske rige næsten fuldstændig pantsat, og perioden 1332-1340 er den kongeløse tid. Danmark var stort set ophørt med at eksistere som stat.

Under disse betingelser lykkedes det den unge Valdemar at blive udråbt til konge i år 1340, og frem til din død i 1375 arbejdede han målbevidst og skånselsløst på at generhverve og –erobre rigets forskellige dele. Det lykkedes stort set, og hans arbejde blev fortsat af hans højt begavede datter Margrete, som vi kalder den første.

At nærværende nye netmedie har valgt at kalde sig for Atterdag, er således så passende, som det kan være. Som i begyndelsen af 1300-tallet stander landet i våde, og dette initiativ taget af de unge mennesker Martin Christensen og Søren Krarup fortjener al mulig støtte.

På et nationalt og konservativt grundlag skal Danmark i de kommende år have standset og vendt den masseindvandring, som for hver dag ødelægger den danske nation endnu en bid. Som midaldrende glæder det mig umådeligt, at unge mennesker som Generation Identitær og nu altså dette medie tager den politiske kamp op.

Denne kamp skal vindes, idet vi ikke har andet valg.

+ posts

Morten Uhrskov Jensen er fast skribent for Atterdag. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet og er til daglig gymnasielærer.