Om Atterdag

Velkommen til Atterdag

Vi er et nationalkonservativt netmedie, der bringer artikler om et bredt udvalg af emner fra både Danmark, det øvrige Vesten og resten af verden. Atterdag-redaktionen ønsker først og fremmest at forsvare danskernes ubetingede ret til vores fædreland og forsvare traditionelle danske værdier med afsæt i kristendommen.

Du kan kontakte Atterdags redaktion på e-mailadressen dansk-atterdag@protonmail.com.

Vi bringer gerne indlæg fra gæsteskribenter, såfremt vi vurderer, at de er af tilstrækkeligt høj kvalitet, så hvis du ønsker at skrive et indlæg hos os, opfordrer vi dig til at kontakte os. Gæsteskribenter behøver ikke at være af samme politiske observans som Atterdags redaktion.

Atterdags redaktion

Martin Christensen

Martin Christensen er født i 1994 og er redaktør for Atterdag.

Søren Krarup

Søren Krarup er født i 1997 og er redaktør for Atterdag.

Atterdags faste skribenter

Morten Uhrskov Jensen

Morten Uhrskov Jensen er født i 1964. Han er landsformand for Dansk Samling og er uddannet cand.mag. i historie og samfundsfag fra Københavns Universitet. Morten Uhrskov Jensen er forfatter til bøgerne ”Indvandringens pris” (2012, People’s Press) og ”Et delt folk” (2008, Forlaget Lysias). Han er blogger hos Jyllands-Posten og arbejder til daglig som gymnasielærer.