Mindedagen for holodomor – den menneskeskabte hungersnød der tog livet af millioner af ukrainere

Det er i dag mindedagen for hungerkatastrofen, der fra 1932 til 1933 kostede millioner af ukrainere livet. På ukrainsk kaldes den for ‘holodomor’ – det kan oversættes til ‘hungerudryddelsen’.

Holodomor er ikke noget, man lærer ret meget om i danske skoler eller i det hele taget taler ret meget om i Danmark, men det er en begivenhed, vi ikke bør glemme. I 1932 og ’33 var der hungersnød i de dele af Sovjetunionen, hvor der blev produceret meget korn – herunder blandt andet Ukraine og Kasakhstan. En stor del af dødsfaldene under denne katastrofe skete i Ukraine. Det er vanskeligt at estimere antallet af dødsfald, men en ukrainsk domstol kom i 2010 frem til, at 3,9 millioner mennesker i Ukraine døde. Andre estimater går helt op til 12 millioner døde.

Det er omdiskuteret blandt akademikere, om holodomor var et folkemord. Ukraine var en del af Sovjetunionen, men en torn i øjet på Josef Stalin og resten af den sovjetiske ledelse, da der blandt ukrainerne fandtes et ønske om national autonomi, og fordi den ukrainske bondestand var umedgørlig og modsatte sig tvangskollektiviseringen af landbruget. Ukraine og 15 andre lande betegner i dag holodomor som et folkemord – altså et forsøg på helt eller delvist at udrydde den ukrainske nation.

I 1932 satte sovjetledelsen urealistisk høje krav til, hvor meget korn de ukrainske bønder skulle levere. De sovjetiske myndigheder beslaglagde derpå korn og andre fødevarer fra bøndernes hjem, og bønderne blev forhindret i at forlade deres landsbyer for at søge efter mad. Således blev millioner af kristne ukrainske bønder sultet ihjel af det gudløse sovjetiske rædselsregime.

Sovjetunionen erkendte aldrig, at holodomor fandt sted. Josef Stalin og de øvrige ansvarlige for den menneskeskabte hungerkatastrofe blev aldrig straffet for deres forbrydelser. Det mindste, vi kan gøre i dag, er ikke at glemme.

To af de øverst ansvarlige for holodomor. Til højre ses Sovjetunionens leder, Josef Stalin, og til venstre ses Lazar Kaganovitj, der fik til opgave at tvangskollektivisere det ukrainske landbrug.
+ posts

Martin Christensen er redaktør for Atterdag.