Kristen etik og moral er forudsætningen for et sammenhængende og fredeligt Danmark

Jeg har som politisk aktiv igennem årene brugt en del tid på at forhandle udlændingestramninger på plads og på at modarbejde islamiseringen af Danmark. Det mener jeg fortsat er en helt afgørende kamp fremadrettet, at bekæmpe islam. Lad der ikke være tvivl om den sag.

Ligesom det i den grad er nødvendigt at modarbejde den igangværende befolkningsudskiftning. Det er på mange måder tragisk, at mange danskere tror, at eksempelvis Venstre, Socialdemokratiet, Det Konservative Folkeparti mfl. fører en stram udlændingepolitik, når de reelt stiltiende accepterer udskiftningen af vores folk. Men det emne er næsten et selvstændigt indlæg for sig.

I dette indlæg vil jeg bruge mine ord til at understrege, at det også er vigtigt at huske på, at det først og fremmest handler om at være for noget. Min modstand mod islam bunder nemlig i, at islam i sin kerne er imod det, som jeg selv, min familie og mine landsmænd er rundet af.

Det vigtigste for mig er, at vi skal være for Danmark, vi skal være for vores kultur, for de danske traditioner og dermed også være for vores kristne kulturarv.

Det er alle danske borgeres pligt at værne om vores kristne kulturarv. Og lad mig her for god ordens skyld slå fast, at vores kristne kulturarv kan man sagtens støtte op om, tage del i og værne om, uanset om man så tror på kristendommen eller ej.

Jeg tror personligt på Kristus, men det må folk selv om, da troen ikke kan være andet end et personligt valg. Menneskets frie vilje er nemlig også en del af kristendommen.

Jeg mener således ikke, at vi på den lange bane vinder kampen om Danmarks sjæl ved kun at være imod noget.

Vi skal være positivt for noget, for vores nationale selvstændighed, for kristendommen og naturligvis være for klassiske familieværdier, for stærke familier giver også stærke individer. Men det er klart, at kampen for selvstændighed og kampen for vores kultur og værdier også kræver modstandskamp mod de elementer, som er i opposition til det, som Danmark bygger på. Det er den balance, vi skal ramme. Og det skal vi, der er nationalkonservative, også blive bedre til. Men det ene udelukker ikke det andet.

Styrken ved kristen etik og moral
Vi bør eksempelvis blive bedre til at forklare, at den kristne etik og moral med vægt på fælles ansvar og samvittighed over for ens samfund og medborgere skaber en høj grad af tillid og sammenhængskraft, hvilket vi så mister, når kristendommen fortrænges fra det offentlige rum, og når eksempelvis islam eller politisk ligegyldighed trænger ind og overtager kristendommens rolle.

Når vi mister vores kristne etik, så stiger utrygheden. Det er det, der allerede er sket flere steder i Danmark. Jeg mener, at det er på grund af vores fælles kristne etik og vores fælles kristne kulturarv, at de fleste danskere trods alt opfører sig ordentligt over for andre mennesker. Det er i sidste ende ikke på grund af de love, der siger, at vi skal opføre os ordentligt. Lovene spiller naturligvis en rolle, men først som sidst er det på grund af vores kristne etik, at vi opfører os ordentligt. Det er efter min opfattelse styrken ved, at et samfund hviler på et kristent livssyn og på kristen etik. Det er jeg nået frem til.

Etikken spiller en kæmpe rolle i ethvert samfund, og i forhold til os danskere der tror jeg simpelthen, at de fælles moralske spilleregler sidder fast på de flestes rygrad, uden at de egentlig tænker over det.

Min påstand er, at det stammer helt tilbage fra kristendommens begyndelse. De grundlæggende skrifter i kristendommen beskriver også ganske klart, hvordan ethvert kristent menneske skal udfylde sin rolle til gavn for andre. Der er naturligvis også en grund til, at volden med jævne mellemrum netop eksploderer i de ghettoområder, hvor det er muslimsk etik og moral og ikke kristen etik og moral, der gælder. Forskellen er ikke lovene, for der gælder de samme love i ghettoen som uden for ghettoen. Nej, forskellen er etikken, herunder synet på din egen rolle, samfundets rolle og dit personlige ansvar over for andre. Det er min konklusion, og virkeligheden bakker mig op.

Jeg mener, at noget af det fine ved kristendommen er, at den sætter os fri, men samtidig sætter nogle rammer og gør os personligt ansvarlige over for andre.

Blandt andet derfor er det vigtigt at bevare og styrke kristendommen, samtidig med at vi fortsætter og intensiverer kampen mod de partier og politikere, der ikke vil gøre det nødvendige for at stoppe den igangværende befolkningsudskiftning.

Men vi må aldrig glemme, hvad vi er rundet af, for så mister vi fokus og risikerer at glemme os selv og vores historiske arv.

Martin Henriksen
+ posts

Dette gæsteindlæg er skrevet af Martin Henriksen, som er medlem af Dansk Folkepartis hovedbestyrelse og folketingskandidat i Sjællands Storkreds.